Care sunt pașii pentru a deschide o grădiniță? Ce acte, avize îmi trebuie?

Cererea pentru înființare de grădinițe particulare este mare având în vedere că în România de azi locurile în grădinițele de stat nu sunt suficiențe. Pe de altă parte, există și părinți cu situație financiară mult peste media care nu iau în calcul oferta grădinițelor de stat, dat fiind că alternativă oferită de grădinițele private include o mare varietate de activități educaționale, program prelungit în timpul anului educațional dar și în timpul verii, bucătărie proprie, posibilitatea supravegherii video a copilului etc.
În România, piața grădinițelor private nu este suprasaturată. Deși investiția inițială pentru deschiderea unei grădinițe private este mare, avem multe exemple în București și în alte orașe ale țării care dovedesc că o astfel de afacere poate fi de succes.  

Să înființezi o grădiniță privată presupune să respecți anumite etape și să parcurgi un proces complex de autorizare.
 

SRL sau fundație/asociație non-profit


Presupunând că dețineți sau înființați un SRL, sau, în situația în care nu doriți că activitatea să se desfășoare printr-o societate, ați înregistrat o fundație sau o asociatie non-profit în acest scop, primul pas pe care trebuie să îl faceți este să achiziționați sau să închiriați un spațiu corespunzător acestui tip de activitate ce va trebui fi dotat potrivit normelor în vigoare. Bineînțeles, în același timp va trebui să se întocmească un dosar pentru autorizație, care va fi depus la ARACIP (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar).

Autorizatia provizorie de functionare a gradinitei


În dosarul ce va fi depus la ARACIP trebuie să existe o cerere tip în vederea începerii procedurii de autorizare de funcționare provizorie, pentru grădiniță și un raport de evaluare internă. La rândul sau, raportul de evaluare internă trebuie să conțină:
-    fisa tip  a raportului de evaluare interna;
-    un proiect cu privire la dezvoltarii gradinitei intr-o perioada de timp de 3-5 ani;
-    planuri operationale pentru primele 12 luni de functionare a gadinitei;
-    oferta educationala pe care gradinita o propune;
-    acte ce privesc persoana juridica ce va implementa proiectul: dupa caz, acte care atesta infiintarea si/sau dobandirea personalitatii juridice, act constitutiv, statut, CIF;
-    acte cu privire la spatiul in care gradinita isi va desfasura activitatea, baza materiala si regimul de detinere al acestora (plus copii de pe actele de provenienta si de pe contractele de inchiriere): lista cu dotari, regimul juridic si valoarea pe care le au; lista cu fondul de carte propriu, autorizatie sanitara (vizata pe anul in curs) de functionare si aviz PSI (daca este cazul);
-    acte ce privesc curriculumul: lista planurilor de invatamant si a programelor prescolare aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, ce vor fi utilizate (ghiduri, culegeri si alte asemenea), conform normativelor in vigoare la acea data, corespunzatoare tipului, nivelului si formei de invatamant;
-    acte privind personalul didactic: lista cu cadrele didactice ce isi vor desfasura activitatea in gradinita, declaratia- angajament a fiecarui cadru didactic,  stat de functii pentru personalul care va activa in gradinita, proiectul de regulament intern.
Consiliul ARACIP va analiză documentația și, în funcție de decizia acestuia, Ministerul Educației și Cercetării va emite un ordin de acordare sau de neacordare a autorizației de funcționare provizorie.

Autorizația provizorie de funcționare a grădiniței


În vederea obținerii acreditării grădiniței private, va trebui să se depună la ARACIP un dosar care să conțină o cerere tip și raportul de evaluare internă. La rândul sau, raportul de evaluare internă trebuie să conțină: o fișa – tip a raportului de evaluare internă; un studiu diagnostic asupra stadiului de dezvoltare a unității; un nou proiect de dezvoltare a instituției pe o perioadă de 5 ani; planuri operaționale pentru 36 de luni în care să fie inclusă și o evaluare a realizării obiectivelor propuse; ofertă educațională pentru un an (după caz, anul în curs sau următorul an); act de înființare a grădiniței; o lista cu parteneriate, protocoale și acorduri pe care instituția le-a încheiat;  ofertă curriculară; situații cu rezultate și performanțe ale copiilor înainte de a se depune dosarul pentru acreditare; planuri de învățământ aprobate de MENCS utilizate în grădiniță; acte ce privesc încadrarea personalului, deținerea în proprietate sau în folosință a bazei materiale, evaluarea internă a calității, inspecțiile și controalele efectuate în grădiniță, autorizația sanitară de funcționare, avizul PSI și acte privind asigurarea securității și sănătății preșcolarilor și personalului în incintă grădiniței și în vecinătatea acesteia; CIF.


Din momentul în care se obține acreditarea grădiniței, această va fi reevaluată periodic.

Sursa: www.actefirma.ro
 

Posteaza comentariu

Greu de citit? Regenerare cod