Descantece, Dezlegări De Rele-Vrăji,Legări De Bine

 •  
  • 33 mesaje
  22 Dec 2019, 17:03
  0 1
  Descântec de gâlci


  Plecară gâlcile,
  Motofâlcile,
  Vacile să le pască,
  Trei mătuşi să le păzească:
  Una oarbă,
  Una surdă
  Şi una mută.
  A oarbă nu văzu,
  A surdă n-auzi,
  A mută nu putu să dea chiot.
  Veniră lupii
  Şi le mâncară,
  Şi gâlcile de la gât
  Secară.
 •  
  • 33 mesaje
  22 Dec 2019, 17:04
  0 0
  Descântec de Muma Pădurii:

  Copii cărora li se fură somul sunt descântaţi la uşă cu toporul în apă neîncepută, cu lumânărică şi lemn de alun:


  Tu Muma Pădurii,
  Tu Păduroiule,
  Cu vacele vii,
  Cu vacele să te duci,
  De la N. să fugi.


  Se pune o secere atârnată de ușă și se zice:

  Secere secerătoare,
  Cum eşti ziua tăietoare,
  Să fii noaptea păzitoare
  La N.
  Prin pat,
  Pe sub pat,
  Prin aşternut,
  Pe sub aşternut.


  După ce se zic de trei ori versurile de mai sus se iau trei cărbuni aprinşi şi, punându-se în trei locuri la uşă, se zice:

  Voi, aceşti cărbuni,
  Să vă faceţi trei îngeri buni
  Să păziţi prin bătătură,
  Prin casă,
  Pe sub masă,
  Prin pat.
  Unde veţi afla de Muma Pădurii
  S-o luaţi,
  Să o sfărâmaţi,
  Inima să i-o mâncaţi.
  În casă să n-o mai lăsaţi,
  Căci Muma Pădurii copilul mi-a izmenit
  Şi mi l-a prăpădit.
  Muma Mumelor,
  Muma-Pădurilor,
  Eu te strig,
  Tu să-mi răspunzi;
  Eu să-ţi dau,
  Tu să-mi dai;
  Eu îţi dau plânsul meu,
  Tu să-mi dai odihna [copilului meu].
  Să doarmă ca tunul,
  Să tacă ca alunul;
  Cum dorm păsările întine,
  Aşa să doarmă copilul la mine.


  Apoi i se dă copilului să bea şi se afumă cu anumite buruieni.


  Muma Pădurii este un personaj din mitologia romanească. În tradiția populara romanească este o vrăjitoare considerata o femeie urâtă, ce sperie oamenii, sihastră, locuind în adâncul pădurii. Sinonim cuvântului poate fi considerat Baba Cloanța.

  Ea este adeseori prezentată ca dușmană a eroilor pozitivi precum Zmeul sau Balaurul. Uneori acesta din urma este prezentat ca fiul al ei. Muma Pădurii trăiește singuratică ni inima pădurilor adânci și e caracterizată printr-o înfățișare groteasca, prin răutate și mărginire. Eroul pozitiv o învinge însă întotdeauna.

  La baza constituirii personajului au stat vechi credințe magice, superstiții sau reprezentări figurative ale forțelor naturii, care și-au pierdut semnificația inițială, căpătând numai o valoare poetica, fantastică.
 •  
  • 33 mesaje
  22 Dec 2019, 17:05
  0 0
  Descântec de dragoste

  Este vorba de un farmec care se lucrează numai în mod direct pe numele și trupul unei anumite persoane fie de sex feminin, fie masculin. El face ca legătura dintre doua persoane să dureze timp îndelungat, să fie tare și de nedesfăcut, iar femeia sau bărbatul respectiv să nu mai poată avea ochi pentru altcineva și nici aplecare către dragostea altcuiva.

  Luați un vas cu apă neîncepută, lăsată peste noapte la lumina Lunii, vas în care turnați 12 picături de miere și 6 bucațele dintr-o lumânare roșie care a ars în biserica la o nuntă ori la un botez. Presărați apoi puțina tămâie și un pic de busuioc sfințit. Trebuie sa aveți mare grijă însă, ca să nu cumva să vadă apa aceasta lumina soarelui, în dimineața în care veți rosti lucrarea de legare. Cu o lingura nouă de lemn, amestecați apa din vas de 12 ori, în sensul în care merge Luna pe bolta cerească, rostind următoarele:

  Cum se lipește ceara de mâini,
  Și mierea de gura,
  Așa să se lipească dragostea lui (numele de botez al bărbatului respectiv)
  De dragostea lui (numele de botez al femeii)
  Să rămâie mănoasa
  Ca pâinea în încăpere,
  Ca mierea în ulcele,
  Ca vinul strecurat,
  Ca izvorul cel curat.
  De dragoste, de iubire
  Și de mulțumire.
  Adăugat și primit și umplut.

  Apa respectivă se va da bărbatului sau femeii să o bea, fie direct fie, dacă nu doriți să știe despre descântec, strecurată în mâncare ori în băutura.
 •  
  • 33 mesaje
  22 Dec 2019, 17:06
  0 0
  Descântec de întors de pagubă

  Mie mi-a dat dă pagubă
  Și eu am întors.
  Mie mi-a dat cu una,
  Eu i-am dat cu două;
  Ea mi-a dat cu două,
  Eu i-am dat cu trei (până la zece)
  Ș-a dă zece nu mai trece.
  Ea mi l-a dat ras și afânat,
  Și eu l-am întors cu vârf și-ndesat,
  Cu piperiu piperat
  Și cu sarea sărat
  Și pă ea aruncat.
  Să iasă paguba dî la mine,
  Dîn oboru vacilor,
  Dîn târla oilor,
  Dân cocina porcilor,
  Dân jugul boilor,
  Dân joaca mieilor,
  Să să ducă la a' de mi-a dat mie,
  În jugu boilor,
  În târla oilor,
  În cocina porcilor,
  În joaca mieilor,
  În punga cu bani,
  În casa ei.
  Acolo să văcuiască,
  Pe mine dă azi înainte să mă părăsască,
  Să nu mă mai găsască.
  D-a fi moartă,
  La ea-n groapă;
  D-a fi vie,
  După capul ei să locuiască,
  Să văcuiască.
  Pă mine să mă părăsască,
  Să nu mă mai găsască.
  Leac să-i dea Dumnezău.

  Se descântă cu pai de mătură în apă neîncepută și zici:

  Cu mătura măturai,
  Paguba dî la mine
  Să să ducă la a' dă mi-a dat mie.
  Să moștenească
  Să locuiască,
  Pe mine dă azi să mă părăsască,
  Să nu mă mai găsască.
 •  
  • 33 mesaje
  22 Dec 2019, 17:08
  0 0
  Descântec de deochi:

  Se spune descântecul suflându-se asupra bolnavului de trei ori:

  Fugi, deochi, dintre ochi,
  Fugi, deochetură,
  Că te-ajunge vânt din gură.
  Fugi, deochiat,
  Că te-ajunge vânt turbat.
  Fugi, deochi, dintre ochi,
  Că te-ajunge soarele,
  Şi-ţi taie picioarele,
  Fugi, deochi, din faţa obrazului,
  Din zgârciul nasului,
  Din grumazii gâtului,
  Din crierii capului,
  Din splină, din inimă,
  Şi să ieşi şi să te duci,
  Că eu cu gura te-am descântat,
  Cu mâna te-am luat,
  Şi-n vânt te-am aruncat,
  Să rămâie N.
  Curat, luminat,
  Ca floarea câmpului,
  Ca albastru cerului,
  Ca roua dimineţii.
 •  
  • 33 mesaje
  22 Dec 2019, 17:10
  0 0
  Pentru dezlegare de farmece, vrăji și descântece: Psalmii 24, 37, 50, 53, 139:

  Psalmul 24:

  Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu.
  Spre Tine am nădăjduit, să nu fiu ruşinat în veac, nici să râdă de mine vrăjmaşii mei.
  Pentru că toţi cei ce Te aşteaptă pe Tine nu se vor ruşina; să se ruşineze toţi cei ce fac fărădelegi în deşert.
  Căile Tale, Doamne, arată-mi, şi cărările Tale mă învaţă.
  Îndreptează-mă spre adevărul Tău şi mă învaţă, că Tu eşti Dumnezeu, Mântuitorul meu, şi pe Tine Te-am aşteptat toată ziua.
  Adu-ţi aminte de îndurările şi milele Tale, Doamne, că din veac sunt.
  Păcatele tinereţilor mele şi ale neştiinţei mele nu le pomeni.
  După mila Ta pomeneşte-mă Tu, pentru bunătatea Ta, Doamne.
  Bun şi drept este Domnul, pentru aceasta lege va pune celor ce greşesc în cale.
  Îndrepta-va pe cei blânzi la judecată, învăţa-va pe cei blânzi căile Sale.
  Toate căile Domnului sunt milă şi adevăr pentru cei ce caută aşezământul Lui şi mărturiile Lui.
  Pentru numele Tău, Doamne, curăţeşte păcatul meu că mult este.
  Cine este omul cel ce se teme de Domnul? Lege va pune lui în calea pe care a ales-o.
  Sufletul lui întru bunătăţi se va sălăşlui şi seminţia lui va moşteni pământul.
  Domnul este întărirea celor ce se tem de El, aşezământul Lui îl va arăta lor.
  Ochii mei sunt pururea spre Domnul că El va scoate din laţ picioarele mele.
  Caută spre mine şi mă miluieşte, că părăsit şi sărac sunt eu.
  Necazurile inimii mele s-au înmulţit; din nevoile mele scoate-mă.
  Vezi smerenia mea şi osteneala mea şi-mi iartă toate păcatele mele.
  Vezi pe vrăjmaşii mei că s-au înmulţit şi cu ură nedreaptă m-au urât.
  Păzeşte sufletul meu şi mă izbăveşte, ca să nu mă ruşinez că am nădăjduit în Tine.
  Cei fără răutate şi cei drepţi s-au lipit de mine, că Te-am aşteptat, Doamne.
  Izbăveşte, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui.

  Psalmul 37:

  Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuţimea Ta să mă cerţi.
  Că săgeţile Tale s-au înfipt în mine şi ai întărit peste mine mâna Ta.
  Nu este vindecare în trupul meu de la faţa mâniei Tale; nu este pace în oasele mele de la faţa păcatelor mele.
  Că fărădelegile mele au covârşit capul meu, ca o sarcină grea apăsat-au peste mine.
  Chinuitu-m-am şi m-am gârbovit până în sfârşit, toată ziua mâhnindu-mă umblam.
  Că şalele mele s-au umplut de ocări şi nu este vindecare în trupul meu.
  Necăjitu-m-am şi m-am smerit foarte; răcnit-am din suspinarea inimii mele.
  Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea şi suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns.
  Inima mea s-a tulburat, părăsitu-m-a tăria mea şi lumina ochilor mei şi aceasta nu este cu mine.
  Prietenii mei şi vecinii mei în preajma mea s-au apropiat şi au şezut; şi cei de aproape ai mei departe au stat.
  Şi se sileau cei ce căutau sufletul meu şi cei ce căutau cele rele mie grăiau deşertăciuni şi vicleşuguri toată ziua cugetau.
  Iar eu ca un surd nu auzeam şi ca un mut ce nu-şi deschide gura sa.
  Şi m-am făcut ca un om ce nu aude şi nu are în gura lui mustrări.
  Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit; Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu,
  Că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmaşii mei; şi când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semeţit.
  Că eu spre bătăi gata sunt şi durerea mea înaintea mea este pururea.
  Că fărădelegea mea eu o voi vesti şi mă voi îngriji pentru păcatul meu;
  Iar vrăjmaşii mei trăiesc şi s-au întărit mai mult decât mine şi s-au înmulţit cei ce mă urăsc pe nedrept.
  Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune, mă defăimau, că urmam bunătatea.
  Nu mă lăsa, Doamne Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine;
  Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii mele.

  Psalmul 50:

  Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta
  Şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.
  Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte.
  Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea.
  Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu.
  Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea.
  Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie.
  Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi.
  Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite.
  Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le.
  Inimă curată zideşte intru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele.
  Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine.
  Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte.
  Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.
  Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
  Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.
  Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.
  Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi.
  Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului.
  Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

  Psalmul 53:

  Dumnezeule, întru numele Tău mântuieşte-mă şi întru puterea Ta mă judecă.
  Dumnezeule, auzi rugăciunea mea, ia aminte cuvintele gurii mele!
  Că străinii s-au ridicat împotriva mea şi cei tari au căutat sufletul meu şi n-au pus pe Dumnezeu înaintea lor.
  Dar iată, Dumnezeu ajută mie şi Domnul este sprijinul sufletului meu.
  Întoarce-va cele rele vrăjmaşilor mei; cu adevărul Tău îi vei pierde pe ei.
  De bunăvoie voi jertfi ţie; lăuda-voi numele Tău, Doamne, că este bun,
  Că din tot necazul m-ai izbăvit şi spre vrăjmaşii mei a privit ochiul meu.

  Psalmul 139:

  Scoate-mă, Doamne, de la omul viclean şi de omul nedrept mă izbăveşte,
  Care gândeau nedreptate în inimă, toată ziua îmi duceau război.
  Ascuţit-au limba lor ca a şarpelui; venin de aspidă sub buzele lor.
  Păzeşte-mă, Doamne, de mâna păcătosului; scoate-mă de la oamenii nedrepţi, care au gândit să împiedice paşii mei.
  Pusu-mi-au cei mândri cursă mie şi funii; curse au întins picioarelor mele; pe cărare mi-au pus pietre de poticneală.
  Zis-am Domnului: "Dumnezeul meu eşti Tu, ascultă, Doamne, glasul rugăciunii mele".
  Doamne, Doamne, puterea mântuirii mele, umbrit-ai capul meu în zi de război.
  Să nu mă dai pe mine, Doamne, din pricina poftei mele, pe mina păcătosului; viclenit-au împotriva mea; să nu mă părăseşti, ca să nu se trufească.
  Vârful laţului lor, osteneala buzelor lor să-i acopere pe ei!
  Să cadă peste ei cărbuni aprinşi; în foc aruncă-i pe ei, în necazuri, pe care să nu le poată răbda.
  Bărbatul limbut nu se va îndrepta pe pământ; pe omul nedrept răutatea îl va duce la pieire.
  Ştiu că Domnul va face judecată celui sărac şi dreptate celor sărmani;
  Iar drepţii vor lăuda numele Tău şi vor locui cei drepţi în faţa Ta.

 •  
  • 33 mesaje
  22 Dec 2019, 17:13
  0 0
  Descantec pentru nevinovatie

  "Cum se potoleste vantul cu pamantul, soarele din cer, focul din cuptor, porcii prin strat, caii de nechezat, oamenii prin pat, asa sa se potoleasca raul din casa si din viata lui N (numele persoanei) , si din tot neamul lui".
 •  
  • 33 mesaje
  22 Dec 2019, 17:27
  0 0

  Tăierea stringurilor eterice


  Când avem ataşamente bazate pe teamă faţă de cineva sau ceva, formăm „lese” spirituale pentru a împiedica fiinţa sau obiectul să plece ori să se schimbe. Aceste legături seamănă cu nişte tuburi chirurgicale şi ele se măresc odată cu durata şi intensitatea relaţiei. Aşa se face că cele mai mari stringuri sunt cele care ne leagă de părinţi, de fraţi şi relaţii de altădată, îndelungate şi pline de intensitate. Corzile sunt tuburi goale şi energia curge înainte şi înapoi între persoanele ataşate. Acestea sunt stringuri care se bazează pe teamă şi ele sunt întotdeauna nesănătoase şi depind de o disfuncţie. Ele nu au nimic de a face cu iubirea sau cu aspectul sănătos al relaţiei.

  Tăierea stringurilor nu înseamnă părăsirea sau separarea de acea persoană; ci este doar eliberarea de aspectul nesănătos al relaţiei. De asemenea, stringurile eterice nu au nici o legătură cu coarda de argint, care ţine sufletul legat de corp. Iubirea şi coarda de argint nu pot fi puse în pericol în mod accidental.

  Să spunem că aveţi o coardă ataşată de un prieten sau o rudă care se simte deprimată sau se află în nevoie. Acea persoană va începe să va secătuiască de energie, aşa cum combustibilul este pompat la staţia de benzină. Vă veţi simţi obosiţi, fără să ştiţi de ce. Indiferent cât de multă cofeină aţi consuma, câtă mişcare aţi face sau cât aţi dormi, nu veţi reuşi să vă refaceţi energia, dacă secătuirea prin coarda eterică este adevărata cauză. Sindromul oboselii cronice are drept cauză această scurgere a energiei prin intermediul stringurilor eterice.


  Daca persoana de care sunteti atasat eteric incepe să devină furioasă, furia ei se va revărsa spre voi prin intermediul stringurilor eterice, direct în corpul şi în chakrele voastre. Ceea ce poate avea ca rezultat o durere fizică ce pare să nu aibă nici o cauză şi care nu cedează la tratament. Oamenii care acordă ajutor profesional, cum ar fi a profesorii, consilierii şi vindecătorii, adesea au o mulţime de stringuri care îi leagă de studenţii şi de pacienţii lor (Acest lucru este la fel de adevărat pentru persoanele care sar întotdeauna în ajutorul rudelor şi prietenilor aflaţi în nevoie).

  Aşadar este extrem de important să tăiem aceste stringuri după fiecare şedinţă în care ajutăm pe cineva, sau ori de câte ori simţiţi o durere fizică sau o stare de letargie fără vreo cauză aparentă. Corzile pot creşte la loc, dacă relaţia se reia şi are din nou frica în componenţă. Noile stringuri sunt mai subţiri, totuşi, deci au mai puţină energie care va putea fi absorbită sau trimisă înspre voi.  Tăierea stringurilor cu ajutorul Arhanghelului Mihail

  Mihail poartă o sabie care taie toate ataşamentele de negativitate. Pur şi simplu gândiţi următoarele: „Arhanghele Mihail, te chem acum. Te rog taie stringurile fricii care mă seacă de energie şi de vitalitate.” Rămâneţi liniştiţi, în timp ce el vă taie aceste stringuri. El va trimite energie vindecătoare prin mai multe stringuri, atât către voi, cât şi către cealaltă persoană. Persoanele sensibile simt schimbări în corp şi în presiunea aerului, atunci când Mihail retează stringurile, iar apoi o creştere a energiei şi o reducere sau încetare a durerii.


  Tăierea stringurilor rezistente

  Mihail poate tăia stringurile doar dacă sunteţi dispuşi să renunţaţi la vechile resentimente legate de persoana cu care sunteţi legat. Dacă va agăţaţi de mânie sau de lipsa de iertare, coarda nu se va tăia.In aceste cazuri, când folosiţi metoda descrisă mai înainte, mai puteţi adăuga următoarea propoziţie, în timp ce vă gândiţi la acea persoană: Doresc acum să dau toată durerea în schimbul liniştii. Cer ca pacea să înlocuiască acum orice durere.


  Tăierea stringurilor specifice

  Pe lângă cele două metode menţionate anterior, eu recomand şi parcurgerea următoarei etape. Gândiţi-vă la acei indivizi, unul câte unul, şi păstraţi-vă intenţia de a reteza stringurile fricii asociate cu ei: mama, tatăl, fraţii şi iubiţii trecuţi şi actuali. Acestea sunt exact acele relaţii care cel mai adesea produc stringuri asociate cu durerile fizice.


  Tăierea stringurilor dependenţelor

  In poziţie aşezată, gândiţi-vă la orice comportament sau situaţie ce vă creează dependenţă şi de care aţi dori să vă eliberaţi.Fiţi siguri că doriţi să vă eliberaţi de ele deoarece această metodă este foarte puternică. După ce veţi realiza această tehnică, fie veţi renunţa la alimentul de care vreţi să vă lăsaţi, fie veţi mai lua o ultimă înghiţitură care vă va face să vă lăsaţi de respectivul aliment. In continuare, imaginaţi-vă că ceea ce vă produce dependenţa se afla la voi în poală. Apoi vedeţi sau simţiţi cum zboară cam la 30 de cm în faţa abdomenului vostru. Observaţi reţeaua de stringuri care se întinde între abdomenul vostru şi substanţa respectivă. Corzile arată asemenea rădăcinii unui copac. Rugaţi-l în gând pe arhanghelul Rafael să taie complet acele stringuri. Atunci când ele sunt retezate, observaţi cum respectiva substanţă se îndepărtează cu uşurinţă de voi. După aceea, Rafael vă va înconjura abdomenul cu lumină verde smarald şi vă va vindeca complet vechile răni. In timp ce respiraţi profund, el va trimite energie vindecătoare verde în corpul vostru prin acele stringuri tăiate. Pe măsură ce respiraţi, orice senzaţie de gol sau de anxietate se umple acum, se vindecă şi este echilibrată de puternica energie vindecătoare a lui Rafael. Ii mulţumim lui Rafael pentm această vindecare!  Tăierea stringurilor care ne leagă de obiectele materiale

  Corzile care ne leagă de obiecte cresc în general în partea de jos a picioarelor persoanei şi se leagă de obiectul (sau camera sau casa) de care există cel mai mare ataşament. Dacă vreţi cu adevărat să vindeţi lucrul respectiv, rugaţi-l pe arhanghelul Mihail să taie stringurile din partea de jos a picioarelor voastre şi fiţi siguri că ceva mai bun îi va lua locul. Trebuie să ştiţi că următoarea persoană care va intra în posesia obiectului va avea de câştigat de pe urma generoasei voastre „eliberări”.


  Aspirarea cu ajutorul Arhanghelului Mihail

  Tu si Arhanghelul Mihail îndepărtaţi prin aspirare energiile joase, cum ar fi deşeurile psihice, energiile şi entităţile generatoare de teamă. Puteţi folosi această tehnică asupra voastră sau asupra altor oameni care vă dau permisiunea de a-i vindeca spiritual (puteţi cere această permisiune în tăcere, contactând mental Sinele Divin al celeilalte persoane). Această metodă este deosebit de eficientă pentru calmarea hiperacidităţii,diminuarea comportamentului agresiv, scăderea poftelor de care suntem dependenţi şi diminuarea oscilaţiilor dispoziţiilor noastre. Gândiţi-vă la persoana pe care doriţi să o „aspiraţi” (voi sau altcineva). Rugaţi-l mental pe arhanghelul Mihail să vi se alăture, împreună cu echipa lui de îngeri ai compasiunii. Observaţi că Mihail poartă un aspirator. Hotărâţi dacă reglaţi viteza de aspirare pe mică,  medie, mare sau foarte mare. Lucraţi cu Mihail ca să introduceţi tubul aspiratorului prin chakra coroană în capul persoanei respective. Curăţaţi pe dinăuntru, aspirând orice zonă de întuneric. Acordaţi atenţie zonelor din junii maxilarelor şi din jurul creierului. Aspiraţi înspre gât, apoi pătrundeţi în cavitatea toracică. Observaţi orice zone întunecate şi lucraţi cu arhanghelul Mihail, îndreptând tubul aspiratorului şi aspirând acele energii joase. Dacă observaţi zone înroşite, care indică durere fizică, trimiteţi energia iubirii din inima voastră sau din mâini spre zonele respective. Aspiraţi toate organele, inclusiv ovarele, în cazul femeilor, şi prostata în cazul bărbaţilor. Trimiteţi tubul aspiratorului de-a lungul coloanei vertebrale şi prin braţe, până la degete. Asiguraţi-vă că aspiraţi bine vârfurile degetelor, deoarece acestea pot să ascundă uneori întunecime. După ce partea superioară a corpului este curăţată, aspiraţi partea inferioară, picioarele, genunchii, gambele, gleznele, tălpile şi degetele de la picioare. Odată ce corpul este complet curăţat, Mihail va roti în sens invers butonul aspiratorului. Acum, o lumină albă lichidă, asemănătoare pastei de dinţi, se revarsă din tubul aspiratorului, strălucind ca nişte diamante şlefuite, şi umple întregul corp, vindecând şi echilibrând orice zonă care înainte crea probleme. îi mulţumim arhanghelului Mihail şi îngerilor săi din ceata îndurării pentru această purificare şi vindecare.


  Înlăturarea blestemelor şi a pumnalelor

  Puteţi folosi această metodă asupra voastră sau asupra celorlalţi. Asiguraţi-vă că spatele vostru nu atinge nici o suprafaţă, cum ar fi spătarul scaunului. Puteţi sta uşor aplecaţi în faţă sau întinşi pe burtă sau pe o parte. Chemaţi-i pe arhanghelii Rafael şi Mihail să vă înconjoare, apoi inspiraţi şi expiraţi foarte profund. Uneori, când oamenii sunt mânioşi pe ei sau pe ceilalţi, ei trimit energia mâniei, care se poate solidifica sub o formă care o face să pătrundă în corpuri. Uneori, ne blestemăm singuri sau blestemăm pe altcineva, inconştient sau conştient. Fiţi dispuşi să renunţaţi la mânie şi să îndepărtaţi orice urmă de energie a mâniei din corpul vostru, îndepărtaţi orice pumnale, săgeţi, săbii sau alte obiecte ascuţite sau dureroase din spatele vostru sau din alte zone. Pe măsură ce aceste pumnale şi alte obiecte ies acum din corpul vostru, puteţi fi surprinşi să descoperiţi cine vi le-a trimis. Fiţi deschişi şi trimiteţi acestor oameni iertarea voastră, cât de bine puteţi, ca un mod de a vă vindeca pe voi înşivă, chiar mai profund. Continuaţi să îndepărtaţi obiectele din întregul vostru corp, renunţând complet la ele .Toate blestemele vor fi acum înlăturate complet, în toate direcţiile timpului. Rafael vă va acoperi apoi cu un gel lichid, luminos şi vindecător, care imediat vindecă toate rănile rămase. Pe măsură ce vă vindecaţi, Mihail vă acoperă cu un scut de cauciuc purpuriu, care face ca orice viitor atac să fie respins. Pe măsură ce ei fac acest lucru, aceste atacuri sunt transformate în iubire şi se întorc la cel care le trimite, pentru a-l vindeca. Acum sunteţi complet curăţaţi şi protejaţi. Mulţumiţi arhanghelilor Mihail şi Rafael pentru vindecarea voastră.


  Înlăturarea entităţilor şi a spiritelor legate de Pământ

  Uneori persoanele sensibile culeg fără să ştie spirite care aşteaptă să se agate de cineva. Aceasta nu este posesie, deoarece entitatea nu a preluat controlul asupra voastră şi a corpului vostru. Cu toate acestea, aceste spirite pot interfera cu sănătatea şi fericirea voastră. Entităţile sunt forme-gând ale fricii, care au o formă aproape concretă. Ele sunt produse de ego, nu de iubire, prin urmare ele de fapt nu există cu adevărat. Totuşi, dacă ne aflăm într-o perioadă în care chiar ne este teamă, putem fi afectaţi de aceste entităţi care se ataşează. Spiritele legate de Pământ sunt cei decedaţi care nu s-au dus către lumină după ce au trecut dincolo de planul fizic. Majoritatea nu-şi dau seama că au murit. Ei sunt ataşaţi de Pământ datorită dependenţelor pe care le-au avut atunci când au murit şi adesea ei zăbovesc în preajma cârciumilor, barurilor şi locurilor unde se folosesc drogurile.

  Uneori spiritele legate de Pământ se tem să meargă în planul de dincolo, deoarece se tem de focul iadului şi de credinţa în osânda veşnică. Alte spirite legate de Pământ sunt atât de ataşate de casele lor, încât nu doresc să plece de acolo.De aici provin fantomele.Spiritele legate de Pământ ascultă de oameni, în loc să asculte de îngeri sau de maeştrii spirituali elevaţi, deoarece ele încă
  mai cred că sunt în viaţă.


  Semnele că aveţi ataşată o entitate sau un spirit legat de Pământ sunt următoarele:

  manifestaţi o dependenţă puternică, o depresie care nu cedează la tratament, sunteţi predispuşi la accidente, o incapacitate de a vă focaliza sau concentra şi schimbări bruşte în stilul de viaţă sau ale personalităţii.

  Oricine poate să aibă un ataşament faţă de o entitate sau de un spirit legat de Pământ şi nu este un lucru de care să vă fie frică sau ruşine. Este pur şi simplu ceva care trebuie rezolvat. Există mai multe metode de a vă elibera de aceste entităţi:

  ➢ Cereţi ajutor. în gând sau cu voce tare, cereţi ca orice persoane decedate care iubesc şi cărora le pasă de spiritele legate de Pământ să vină în ajutorul vostru. De obicei, bunica sau bunicul spiritului legat va răspunde la această chemare şi va lua imediat spiritul în planul de dincolo, astfel încât acesta să se poată înălţa, vindeca şi evolua.

  ➢ Chemaţi-l pe arhanghelul Mihail. Cereţi ca arhanghelul Mihail să îndepărteze de voi, de cei dragi, de clienţi şi de casă orice entitate şi spirit legat de Pământ. Apoi rugaţi-l pe arhanghelul Mihail să stea permanent alături de voi, să acţioneze ca o bariera şi să se asigure că nimeni nu va ajunge lângă voi decât dacă trebuie, iar dacă sunt lângă voi, să vină dintr-un loc plin de iubire. Ţineţi minte că Mihail, asemenea tuturor arhanghelilor, nu are restricţii legate de timp sau de spaţiu, încât el poate să fie simultan şi individual cu oricine îl cheamă.

  ➢ Tăiaţi stringurile. Atunci când spiritul legat de Pământ este cineva drag care a decedat, persoana în viaţă poate să aibă stringuri ataşate de acel spirit. Corzile ţin spiritul legat de persoana în viaţă. Un exemplu poate fi cazul unei femei al cărei tată decedat, alcoolic şi abuziv, nu s-a dus în lumină, ci a rămas legat de ea. El poate vrea să-şi ia revanşa pentru purtarea sa dinainte; cu toate acestea, nu se află în situaţia de a o ajuta pe ea, deoarece el însuşi nu este vindecat. Prezenţa sa o face, inconştient, să fie deprimată, în aceste cazuri, chemaţi-1 pe arhanghelul Mihail să taie stringurile legate de spirit, în timp ce simultan, renunţaţi la orice supărare sau dorinţă veche de a vă răzbuna pe spirit.

  ➢ Tragerea şi extragerea entităţilor. Aceasta este o metodă ce poate fi folosită pentru o altă persoană. Mai întâi, protejaţi-vă cu o sferă oglindă cereţi-i arhanghelului Mihail si îngerilor săi din ceata îndurării să fie alături de voi. Apoi, trageţi entitatea afară prin chakra coroană, aşa cum aţi trage de o eşarfă lungă şi întunecată. Daţi-i entitatea arhanghelului Mihail, care o va îndepărta din cameră. Continuaţi să trageţi astfel de entităţi până când persoana este curată. Unele entităţi vor fi greu de scos, la fel cum se împotriveşte o buruiană cu o rădăcină stufoasă, Curăţaţi-vă pe voi înşivă şi mâinile după aceea şi protejaţi-vă cu un scut de lumină purpurie şi cu prezenţa arhanghelului Mihail.

  ➢ Purificarea chakrelor au efect de curăţare a entităţilor şi a spiritelor legate de Pământ  Dezlegarea jurămintelor

  Uneori jurămintele pe care le-am făcut în alte vieţi ne urmăresc şi în această viaţă. Vechile legăminte de sărăcie pot crea probleme financiare, legămintele de păstrare a celibatului pot duce la dificultati sexuale şi relaţionale, iar legămintele de sacrificiu de sine pot crea tendinţe către autosabotaj. Atunci când aceste jurăminte sunt dezlegate, efectul lor negativ este îndepărtat şi vindecat. Iată cum se poate face acest lucru:

  Centraţi-vâ în tăcere, respirând profund. Spuneţi în gând sau cu voce tare:
  „Dezleg acum orice legământ de sărăcie pe care l-aş fi putut face în altă viaţă. Cer ca toate efectele acestor legăminte de sărăcie să fie acum nimicite şi îndepărtate în toate direcţiile timpului. Dezleg acum orice legământ de celibat pe care as fi putut să îl fac în alte vieţi. Cer ca toate efectele acestor legăminte de celibat să fie acum nimicite şi îndepărtate în toate direcţiile timpului. Dezleg acum orice legământ de sacrificiu de sine pe care aş fi putut să îl fac în alte vieţi. Cer ca toate efectele acestor legăminte de sacrificiu de sine să fie
  acum nimicite şi îndepărtate în toate direcţiile timpului.”

   

   

  Cum să te înconjori cu îngeri pentru a avea un somn odihnitor noaptea

  Atunci când mergeţi la culcare, cereţi mental ca îngeri păzitori să fie aşezaţi la fiecare din uşile şi ferestrele voastre, păzindu-vă şi protejându-vă toată noaptea. Vizualizaţi-vă pe voi înşivă, casa voastră, pe cei dragi, orice situaţie care vă creează îngrijorare şi lumea, înconjurate de un strat gros de lumină albă pentru protecţie. Apoi, vedeţi sau simţiţi cum arhanghelul Rafael vă dă o pătură de energic vindecătoare verde. Trageţi această pătură verde peste voi şi simţiţi cum corpul vostru se relaxează complet. Somn uşor!

  Pentru a proteja corpul si aura sa se pastreze in spatiul nostru propriu, unic afirmam:

  „Inchid in corpul meu toate emotiile si le pastrez pentru mine.”

  Taind corzile ne pastram chakra plexului solar curata, puternica si reducem vulnerabilitatea la poluare emotionala, in special la persoanele sensibile (empatice) este deosebit de recomandata metoda.

  Avand chakra plexului solar curata simtim mai putina nevoie sa recurgem la stimulatoare artificiale energetice ca sa ne simtim energizati. De asemenea se renunta mai usor la vicii.

  Daca in schimb in loc sa taiem corzile ne conectam voit energetic, emotional sau mental la alte persoane acest lucru produce dezordine in corpurile energetice respective, in special in corpul persoanei care produce asfel de conexiuni. Dezordinea energetica se transforma in afectiuni fizice.

  Pentru ceilati care se simt afectati de asfel de conexiuni solutia este taierea corzilor si ridicarea vibratiei energetice peste cea a persoanei fata de care se simt legati. Aceste corzi produc de fapt niste legaturi care nu ne permit in anumite situatii dezvoltarea.

  Sursa : Doreen Virtue

   

   

   

  RUGACIUNI DE DEZLEGARE
  La vreme de nevoie alaturi de rugaciunea Tatal Nostru si Psalmi

  In numele si pentru slava si marirea si puterea Tatalui, si a Fiului si a Sfintului Duh, Sfinte Arhanghele Mihaile, reteaza acum cu sabia ta, cu para focului divin, orice legatura malefica de pe mine, de pe casa si de pe familia mea!                                      

  Taie cu sabia ta de Lumina, toate legaturile de magie, de pe mine, si protejeaza-ma!

  Taie-le calea dusmanilor, uneltitorilor si clevetitorilor mei, impiedica-i, opreste-i si trimite in drumul lor, legiuni de Ingeri, care sa le taie calea si puterea de a ma asupri! Inchide-le drumurile catre mine! Taie-le calea catre mine! Sfinte Arhanghele Mihaile, invaluieste-ma in Stralucire orbitoare, Frumusete cereasca, Lumina ingereasca, si coboara asupra mea, Stilpi de Lumina Dumnezeiasca si de Sfant Duh, care sa ma pazeasca, sa ma curateasca si sa ma protejeze mereu. Trimite Sfinte Arhanghele, Stilpi de Lumina si protectie si asupra casei mele si familiei mele. Iti multumesc, Sfinte!

  Zid de nebiruit pune in jurul meu, Doamne!

  Zid de nebiruit pune in jurul meu, Doamne!

  Zid de nebiruit pune in jurul meu, Doamne! 

  In numele si pentru slava si marirea si puterea Tatalui, si a Fiului si a Sfantului Duh, Maica a lui Dumnezeu, nascatoarea mantuitorului meu, Iisus Christos, indreapta-i pe asupritorii mei, pe clevetitorii si pe uneltitorii mei, spre milostenie si iertare, si invata-i pilda iertarii si a pacii lui Dumnezeu, si opreste-i de indata pe acestia din a-mi face rau mie, casei mele si familiei mele! Iti multumesc, Maica a lui Dumnezeu!

                 Zid de nebiruit pune in jurul meu, Doamne!

                 Zid de nebiruit pune in jurul meu, Doamne!

                 Zid de nebiruit pune in jurul meu, Doamne!

  In numele si pentru slava si marirea si puterea Tatalui, si a Fiului si a Sfantului Duh, bucura-te Sfinte Calinice, lumina a vindecarii si sfaramator al lucrarii diavolesti, ridicator din neputinta al oamenilor si binecuvinteaza-ma acum, cu Lumina vindecarii si a protectiei. Ridica de la mine acum, Sfinte Ierarhe Calinice, tot blestemul si toata neputinta! Iti multumesc!

   Zid de nebiruit pune in jurul meu, Doamne!

   Zid de nebiruit pune in jurul meu, Doamne!

   Zid de nebiruit pune in jurul meu, Doamne!

  Sfinti Arhangheli, Sfinti Herivimi, Sfinti Serafimi, Sfinti Ingeri ai lui Dumnezeu, Sfinti Ierarhi iubiti de Dumnezeu, cutremurati-i pe dusmanii mei cu frica de Dumnezeu! Cutremurati-le tuturor dusmanilor, clevetitorilor si uneltitorilor mei planurile malefice, si trimiteti la ei, legiuni si legiuni de Ingeri si Entitati Benefice care sa-i opreasca, sa-i dojeneasca si sa le inchida drumurile catre mine.

  Zid de nebiruit pune in jurul meu, Doamne!

  Zid de nebiruit pune in jurul meu, Doamne!

      Zid de nebiruit pune in jurul meu, Doamne!    

   

   

   


 •  
  • 33 mesaje
  22 Dec 2019, 17:30
  0 0

   Rugaciune pentru aflarea jumatatii 


  Asculta, Doamne, rugaciunea robului Tau (roabei Tale) (se spune numele) si nu o lasa fara raspuns. Tu, cel care ai rinduit ca barbatul sa lase pe tatal si pe mama sa si sa se uneasca cu femeia sa; Tu, care ai binecuvintat nunta si ai aratat curatenia ei; Tu care ai primit la Tine pe amandoi sotii ce au dus viata fara pacate; randuieste, Doamne, dupa voia Ta, ca la vremea potrivita, robul Tau (roaba Ta) (se spune numele), sa-si intemeieze o familie. Pentru ca viata sa sa nu fie traita in pacat si trupul sau sa nu fie intinat de patimile si batjocoririle diavolesti. Ajuta Doamne pe robul Tau (se spune numele), sa gaseasca o sotie credincioasa, blanda si iubitoare, buna si harnica, (un sot credincios, blind si iubitor, bun si harnic)care sa-i fie mereu alaturea pina la trecerea in imparatia Ta. Te rog Doamne, vino in ajutorul sau, caci numai Tu stii ce e in adancul inimilor oamenilor. Si daruieste-i Doamne lui X (se spune numele), un camin linistit, plin de dragoste si de intelegere, pentru ca el sa Te laude mereu, in vecii vecilor, de-a pururea. Amin”. 

 •  
  • 33 mesaje
  22 Dec 2019, 17:31
  0 0

  Acatiste pentru oprirea pierderilor si bani 


  Cum Marele Mucenic a fost un luptator, acolo merg cei care au de dus o lupta cu dusmanii vazuti sau nevazuti, care se straduiesc de multa vreme sa obtina ceva si au intampinat numai piedici, cei care vor sa prospere din punct de vedere material, cei care nu pot sa lupte cu demonii din ei, cu dorinte arzatoare. 

  Una dintre icoanele din biserica este plina de obiecte de argint si de aur lasate de cei care, venind sa se roage, au primit sprijinul sfantului. 

  Bunicii doamnei Maria Savu din Lunguletu, judetul Dambovita, murisera de citiva ani, unul dupa celalalt, iar familia ii ingropase la distanta de cateva mormante unul de celalalt. Numai ca pe una dintre cruci aparea, de ceva vreme, o pata mare de sange. Degeaba o stergeau oamenii, ca in ziua urmatoare iar aparea. Mai mult, batranul incepea sa apara in visele nepoatei sale si sa tipe la ea, fara nici o noima. 

  “Am fost la preotul nostru, am facut ceva slujbe, dar degeaba. Atunci mi-a zis o baba de-a noastra sa merg la preotul batran de la Sfantul Mina, Dumnezeu sa-l odihneasca in pace. Si am fost acolo si mi-a dat canon parintele si m-a mai chemat o data. Atunci mi-a spus sa-i ingrop pe amandoi in acelasi mormant si or sa inceteze si cosmarurile si petele de singe. Asa am facut si asa a fost. Am mers dupa aia de-am lasat un inel de argint la biserica, un inel care fusese al bunicii mele”. 

  Cei care au probleme in casnicie pot folosi uleiul trecut prin altar. Din ulei se pun cateva picaturi in mancarea gatita partenerului.In felul acesta partenerul va deveni doci si iubitor. Mai mult, cei carora nu le iese nimic iar banii le fug printre degete, trebuie sa ia o sfoara si dupa ce o trece pe la 3 icoane, ii fac 3 noduri deasupra moastelor Sfantului Mina,punandu-se o singura dorinta. 

  Nodurile se deschid doar in fiecare vineri, iar pana atunci, in fiecare seara, se cateste Acatistul Sfantului Mare Mucenic Mina. Pentru ca dorinta sa se implineasca, trebuie promis ceva: un inel, un lant, orice obiect cu o oarecare valoare. Acesta va fi dus si lasat la biserica imediat dupa implinirea dorintei, altfel aceasta se va risipi. 

 •  
  • 33 mesaje
  22 Dec 2019, 17:32
  0 0

  Ritual cu oua pentru bani - in ajunul Craciunului  Ritualul urmator se practica doar in Ajunul Craciunului si se face o data la trei ani, mai putin in anii bisecti cand nu trebuie practicat.

  Se iau 7 oua de gaina si se scrie pe fiecare cate un cuvant reprezentand: bani, masina, casa, mobila, telefon mobil – si orice alt lucru pe care practicantul si-l doreste.

  Pentru scriere se foloseste un marker de culoare rosie si se trec doar litere de tipar. Se iau cele sapte oua si se ingroapa departe de ochii lumii, sub forma unei cruci. Crucea se va forma de sus in jos din 5 oua, apoi unul in stanga persoanei iar ultimul in dreapta. 

  Se pun ouale incepand cu cea mai importanta dorinta, in asa fel incat sa nu se loveasca intre el – sa fie un mic spatiu.

  Apoi se aprind patru lumanari care vor urma cele 4 brate ale crucii din oua si se lasa pana ard definitiv. Chiar daca se sting, luminarile trebuie reaprinse. De altfel, pentru a fi siguri ca vantul nu le stinge, sapati groapa suficient de mare ca lumanarile sa fie ferite de actiunea vantului. 


  In tot acest timp spuneti: 

  “Cum ies puii de sub closca, asa am parte eu de... – si spuneti ceea ce ati scris pe fiecare ou (bani, masina etc”. 

  Apoi acoperiti groapa si in fiecare vineri, timp de 7 saptamani, tineti post cu paine si apa. 


  Acest mesaj a fost editat de către link.ro: 23 Dec 2019, 00:17
 •  
  • 33 mesaje
  22 Dec 2019, 17:36
  0 0

  Ritual de anihilare sau intoarcere a raului pe care l-ati suferit pe nedrept.


  Durata: 10-15 minute.
  Ustensile: 4 farfurii, pamant de flori, sare, lumanare.

  Mod de lucru:

  In cele 4 farfurii se pune pamantul de flori, se presara sare pina se albesc gramajoarele de

  pamant din farfurii.

  Aprinde lumanarea intr-o alta camera si vino cu ea in camera

  undefaci ritualul;picura pe farfurii din ceara lumanarii.

  Atinge cu buzele marginile celor 4  farfurii, arunca pamantul cu sarea si spala bine farfuriile. Mananca din acele farfurii in  urmatoarele 4 dati.


  Acest mesaj a fost editat de către link.ro: 23 Dec 2019, 00:24
 •  
  • 33 mesaje
  22 Dec 2019, 23:24
  0 0
  link.ro said:RITUAL PENTRU REUSITA LA EXAMENE    Ai nevoie de o icoana a Domnului Nostru Iisus Hristos si de trei lumanari,una rosie,una verde si una alba,pentru ca aceste trei culori sunt cheia ce deschide MEMORIA,parte importanta a oricarei incercari la invatatura.

  Pune apoi in piulita un pumn de orez si piseaza-l,apoi picura pe el putina apa,cat sa-l poti omogeniza,pana ajunge de consistenta smantanii.

  Pe o coala pe care ai scris materia la care dai examen,fa cu un betisor inmuiat in pasta de orez simbolul suprem al intelepciunii,spirala.

  Foaia trebuie asejata in cele trei lumanari.Sufla spre fiecare dintre ele,ca orice influenta malefica sa dispara,apoi aprinde-le pe rand,spunand de fiecare data:

  Prin voia lui Iisus Hristos
  Fie ca maine sa reusesc la examen.

  Ritualul se face in ziua de dinaintea examenului,iara daca examenul dureaza mai multe zile,trebuie repetat la sfarsitul fiecareia dintre ele.